Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

DPS w Wojszycach


|--- Dane teleadresowe

|--- Podstawa prawna

|--- Procedura przyjęcia

|--- Warunki przyjęcia

|--- Wykaz procedur obowiązujących w DPS

|--- Procedura odwiedzin i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach w reżimie sanitarny

|--- Opis Domu

|--- Historia DPS

|--- Galeria

      |--- Pokoje mieszkalne

      |--- Łazienka

      |--- Sala terapeutyczna

      |--- Hol na pietrze

      |--- Teren DPS cd. 2

      |--- Teren DPS cd.

      |--- Terem przy budynku mieszkalnym cd.

      |--- Terem przy budynku mieszkalnym

      |--- Terem DPS

|--- Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach 13.01.2023r.

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach 08.03.2021r.

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach 08.03.2021r.

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach 23.09.2020r.

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozyru po zmarłych mieszkańcach

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozyru po zmarłych mieszkańcach

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach

      |--- Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarcłych mieszkańcach

|--- Inspektor Ochrony Danych

|--- Ochrona Danych Osobowych

      |--- KLUZULA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

      |--- POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ (WYŁACZNIE USŁUG INFORMACYJNYCH) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA REKRUTACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC BYŁYCH PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN UBIEGAJĄCYCYH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WOLONTARIUSZY/STAŻYSTÓW/PRAKTYKANTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC PEŁNOMOCNIKÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH /KURATORÓW OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC PRAKTYKANTÓW W RAMACH NIEODPŁATNYCH PRAKTYK STUDENCKICH

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O WYPŁATĘ WYNAGRODZENIA NA KONTO BANKOWE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGĘ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC ODWIEDZAJĄCYCH MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYJĘCIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB TRZECICH KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PODANE W KWSTIONARIUSZU OSOBOWYM PRACOWNIKA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB TRZECICH KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PODANE PRZEZ MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB KILENTÓW/INTERESANTÓW DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC DARCZYŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ODBIERAJĄCYCH DEPOZYT PO ZMARŁYM MIESZKAŃCU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdanie na dzień 31.12.2022r.

      |--- Sprawozdanie na dzień 31.12.2021r.

      |--- Sprawozdanie na dzień 31.12.2020r.

      |--- Sprawozdanie na dzień 31.12.2019r.

      |--- Sprawozdanie na dzień 31.12.2018r

|--- Dostępność podmiotu publicznego

      |--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

|--- Łódzkie pomaga

Informacje


|--- Zamówienia publiczne

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Zapytanie ofertowe- Zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsno-wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach

      |--- Zapytanie ofertowe- Sukcesywne dostawy leków oraz materiałów i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy różnych artykułów ogólnospożywczych

      |--- Zapytanie ofertowe - "Remont czterech łazienek na obiekcie budynku mieszkalnego"

      |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy produktów mleczarskich

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy mięsa wieprzowego i wyrobów wędliniarskich

      |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków oraz materiałów i wyrobów medycznych dla DPS

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy różnych artykułów ogólnospożywczych

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa poieczywa i wyrobów piekarsko - ciastkarskich.

      |--- Zapytanie ofertowe -II- "Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach

            |--- Zapytanie ofertowe -II- "Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach

      |--- Zapytanie ofertowe "Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach

            |--- Zapytanie ofertowe -aktualizacja- "Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach

      |--- Zapytanie ofertowe - kompleksowa dostawa energii II

      |--- Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze złomów i wywrotów wraz z uprzątnięciem z terenu DPS Wojszyce - IV

      |--- Zapytanie ofertowe - kompleksowa dostawa energii

      |--- Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze złomów i wywrotów wraz z uprzątnięciem z terenu DPS Wojszyce - III

      |--- Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze złomów i wywrotów wraz z uprzątnięciem z terenu DPS Wojszyce - II

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa produktów mleczarskich

      |--- Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze złomów i wywrotów wraz z uprzątnięciem z terenu DPS Wojszyce

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów wędliniarskich

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów ogólnospożywczych

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich

      |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

      |--- Zapytanie ofertowe - kompleksowa dostawa energii

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenia do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa różnych artykułów ogólnospożywczych

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenia do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa produktów mleczarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenia do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów wędliniarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Informacja z otwarcia ofert

            |--- Zaproszenia do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - przeglądy i konserwacje systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych oraz usługa monitoringu sygnalizacji pożaru i przesyłu do PSP

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenia do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń dźwigowych

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - kompleksowa dostawa energii

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy różnych artukułów ogólnospożywczych

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do zlożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy produktów mleczarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do zlożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa-wędliniarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Informacja z otwarcia ofert

            |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - wymiana okien dachowych

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

            |--- Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do składnia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - kompleksowa dostawa energi

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów ogólnospożywczych

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawę produktów mleczarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy mięsa wieprzowego i wyrobów mięsno-wędliniarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- zaproszenie do zlożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS

                  |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - przeglądy i konserwacje systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych oraz usługa monitoringu sygnalizacji pożaru i przesyłu sygnału do PSP

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złozenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń dźwigowych

      |--- Zapytanie ofertowe - wymiana okien dachowych

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- zaproszenie do złożenia ofert 4

            |--- Unieważnienie postępowania 3

            |--- zaproszenie do złożenia oferty 3

            |--- Unieważnienie postępowania 2

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert 2

            |--- Unieważnienie postępowania

            |--- zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe-kompleksowa dostawa energii

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy produktów mleczarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy artykułów ogólnospożywczych

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Poprawki do zapytania ofertowego

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe-sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofet

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS

            |--- Unieważnienie postępowania

            |--- Poprawka do zapytania ofertowego

            |--- zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej i balkonowej w Budynku Mieszkalnym

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

            |--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Zapytanie ofertowe-dostawy mięsa wieprzowego i wyrobobów mięsno-wędliniarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Zapytanie ofertowe- wymiana okien dachowych na budynku mieszkalnym- 30 sztuk

            |--- Unieważnienie postępowania 3

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert 3

            |--- Unieważnienie postępowania 2

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert 2

            |--- Unieważnienie postępowania

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- kompleksowa dostawa energii

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy produktów mleczarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy artykułów ogólnospożywczych

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Poprawki do zapytania ofertowego

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- sukcesywne dostawy leków dla mieszkańców DPS

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- kompleksowa dostawa energii

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- sukcesywne dostawy leków

            |--- Unieważnienie postępowania

            |--- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty- POPRAWIONE

            |--- poprawka do Zapytania ofertowego

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty- NIEAKTUALNE

      |--- Zapytanie ofertowe- przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych oraz usługa monitoringu sygnalizacji pożaru i przesyłu sygnału do PSP

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- przeglady okresowe i konserwacja urządzeń dźwigowych

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia oferty

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy mięsa wieprzowego i wyrobów mięsno-wędliniarskich

            |--- Informacja

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Zapytanie ofertowe- wymiana okien dachowych na budynku mieszkalnym- 30 sztuk

            |--- Unieważnienie postępowania 2

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert 2

            |--- Unieważnienie postępowania

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe- kompleksowa dostawa energii

            |--- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę energii

      |--- Zapytanie ofertowe: Remont dachu na budynku mieszkalnym- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych-

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert 2

            |--- Unieważnienie postępowania

            |--- Zaproszenie do złożenia ofert

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy art. ogólnospożywczych i produktów mleczarskich

            |--- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- zapytanie ofertowe na dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

      |--- Zapytanie ofertowe- kompleksowa dostawa energii

      |--- Zapytanie ofertowe- dostawa leków

|--- Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenie o sprzedaży drzew- październik 2016r.

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Ogłoszenie

      |--- II Ogłoszenie o sprzedaży drzew

            |--- Wybór najkorzystniejszej oferty

            |--- Ogłoszenie

      |--- Ogłoszenie o sprzedaży drzew

            |--- Unieważnienie postępowania

            |--- Ogłoszenie

|--- Plan postępowań

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2023r. Nowy zaktualizowany

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2023r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

|--- Elektronicza Skrzynka Podawcza

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze


|--- Zarządzenia i regulamin naboru

|--- Ogłoszenie naboru

      |--- Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy

      |--- Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego

|--- Wyniki postępowania naboru