Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

Procedura dotycząca przyjęcia nowego mieszkańca
do Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach

 

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu mieszkańca:
  -Decyzja kierująca osobę do DPS
  -Decyzja umieszczająca
  -Decyzja o odpłatności
  -Dowód osobisty
  -Badania medyczne- podstawowe
  -Karty wypisów ze szpitali
  -(Postanowienie Sądu o umieszczeniu)
    W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej
  -Zaświadczenie Sądowe
 

 1. Przed przyjęciem nowej osoby do domu pomocy społecznej, zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy (przez pracownika socjalnego DPS) w celu ustalenia aktualnej sytuacji socjalno- bytowej w miejscu zamieszkania kandydata.
 2. W chwili uzyskania wolnego miejsca w placówce, Dyrektor pisemnie powiadamia osobę ubiegającą się o przyjęcie do Domu (opiekuna prawnego tej osoby) o terminie przyjęcia, możliwościach dojazdu oraz dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.
 3. Przygotowanie pokoju dla nowo przybyłego  mieszkańca.
 4. Mieszkańca do DPS przyjmuje Dyrektor Domu lub wskazany przez niego pracownik socjalny Domu, w szczególnych przypadkach pielęgniarka dyżurująca (pora nocna).
 5. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad na temat stanu psychosomatycznego, sytuacji prawnej, jego zainteresowań, praktyk religijnych, spraw wyznaniowych i sporządza kartę mieszkańca, odnotowując najważniejsze informacje.
 6. Mieszkaniec lub jego opiekun prawny przy przyjęciu do Domu oświadcza, że został poinformowany o zakresie świadczonych usług i ustalono z nim wstępne warunki pobytu w DPS.
 7. Pracownik socjalny informuje o możliwości zabezpieczenia wartościowych rzeczy bądź większych sum pieniędzy.
 8. Poinformowanie o regulaminie obowiązującym w DPS, harmonogramie dnia oraz o przyjętych formach postępowania.
 9. Zapoznanie z formami życia kulturalno- oświatowego i formami terapii zajęciowej.
 10. Kontrola czystości przeprowadzona przez pielęgniarkę.
 11. Umieszczenie mieszkańca w pokoju, przydzielenie miejsca na rzeczy osobiste.
 12. Przedstawienie wzajemne nowego mieszkańca oraz osób personelu, z którymi będzie miał kontakt.
 13. Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej- opisanie stanu zdrowia mieszkańca.
 14. Personel medyczny zakłada historię choroby.
 15. Pracownik socjalny zawiadamia KRUS, ZUS, PCPR, Sąd, który wydał postanowienie o skierowaniu osoby do DPS bez jej zgody, MOPS wydający decyzję o skierowaniu osoby do DPS oraz inne instytucje związane ze sprawą i zwraca się z prośbą na piśmie o przekazywanie świadczenia na nowy adres tj. adres DPS.
 16. Pracownik socjalny dokonuje zameldowania mieszkańca za jego zgodą na pobyt stały lub czasowy.
 17. Personel Domu pomaga w procesie adaptacji nowego mieszkańca DPS.
 18. Mieszkaniec zostaje poinformowany o możliwości wybrania pracownika pierwszego kontaktu lub jego przydzielenia dla osoby, która nie jest w stanie sama go wybrać.
 19. Opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla nowo przybyłego mieszkańca.
 20. Kierownik Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego oraz pracownicy socjalni zobowiązani są do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną mieszkańców Domu- opiekunami prawnymi. Kontakt ten polega na bieżącym informowaniu o różnych faktach, dotyczących zmian i stanie zdrowia mieszkańca oraz jego hospitalizacji.
 21. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej wszystkie oświadczenia i upoważnienia podpisuje opiekun prawny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wińkowska 17-11-2016 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wińkowska 17-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2016 11:19