herb BIP - Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach

bip.dpswojszyce.powiatkutnowski.eu

Mapa biuletynu

DPS w Wojszycach
|___Dane teleadresowe
|___Podstawa prawna
|___Procedura przyjęcia
|___Warunki przyjęcia
|___Opis Domu
|___Historia DPS
|___Galeria
|___Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach
      |___Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarcłych mieszkańcach
|___Inspektor Ochrony Danych
Informacje
|___Zamówienia publiczne
|___Zapytania ofertowe - poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
      |___Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS
            |___Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS
                  |___Zaproszenie do złożenia ofert
      |___Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia ofert
      |___Zapytanie ofertowe - przeglądy i konserwacje systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych oraz usługa monitoringu sygnalizacji pożaru i przesyłu sygnału do PSP
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złozenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń dźwigowych
      |___Zapytanie ofertowe - wymiana okien dachowych
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___zaproszenie do złożenia ofert 4
            |___Unieważnienie postępowania 3
            |___zaproszenie do złożenia oferty 3
            |___Unieważnienie postępowania 2
            |___Zaproszenie do złożenia ofert 2
            |___Unieważnienie postępowania
            |___zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe-kompleksowa dostawa energii
      |___Zapytanie ofertowe - dostawy produktów mleczarskich
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe - dostawy artykułów ogólnospożywczych
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Poprawki do zapytania ofertowego
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe-sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia ofet
      |___Zapytanie ofertowe - dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
            |___Zaproszenie do złożenia ofert
      |___Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy leków i materiałów medycznych dla DPS
            |___Unieważnienie postępowania
            |___Poprawka do zapytania ofertowego
            |___zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej i balkonowej w Budynku Mieszkalnym
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
            |___Zaproszenie do złożenia ofert
      |___Zapytanie ofertowe - dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
            |___Zaproszenie do składania ofert
      |___Zapytanie ofertowe-dostawy mięsa wieprzowego i wyrobobów mięsno-wędliniarskich
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do składania ofert
      |___Zapytanie ofertowe- wymiana okien dachowych na budynku mieszkalnym- 30 sztuk
            |___Unieważnienie postępowania 3
            |___Zaproszenie do złożenia ofert 3
            |___Unieważnienie postępowania 2
            |___Zaproszenie do złożenia ofert 2
            |___Unieważnienie postępowania
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- kompleksowa dostawa energii
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- dostawy produktów mleczarskich
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- dostawy artykułów ogólnospożywczych
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Poprawki do zapytania ofertowego
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- sukcesywne dostawy leków dla mieszkańców DPS
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- kompleksowa dostawa energii
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- sukcesywne dostawy leków
            |___Unieważnienie postępowania
            |___Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert
            |___Zaproszenie do złożenia oferty- POPRAWIONE
            |___poprawka do Zapytania ofertowego
            |___Zaproszenie do złożenia oferty- NIEAKTUALNE
      |___Zapytanie ofertowe- przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych oraz usługa monitoringu sygnalizacji pożaru i przesyłu sygnału do PSP
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- przeglady okresowe i konserwacja urządzeń dźwigowych
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia oferty
      |___Zapytanie ofertowe- dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do składania ofert
      |___Zapytanie ofertowe- dostawy mięsa wieprzowego i wyrobów mięsno-wędliniarskich
            |___Informacja
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do składania ofert
      |___Zapytanie ofertowe- wymiana okien dachowych na budynku mieszkalnym- 30 sztuk
            |___Unieważnienie postępowania 2
            |___Zaproszenie do złożenia ofert 2
            |___Unieważnienie postępowania
            |___Zaproszenie do złożenia ofert
      |___Zapytanie ofertowe- kompleksowa dostawa energii
            |___Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę energii
      |___Zapytanie ofertowe: Remont dachu na budynku mieszkalnym- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych-
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do złożenia ofert 2
            |___Unieważnienie postępowania
            |___Zaproszenie do złożenia ofert
      |___Zapytanie ofertowe- dostawy art. ogólnospożywczych i produktów mleczarskich
            |___Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Zaproszenie do składania ofert
      |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- zapytanie ofertowe na dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego
      |___Zapytanie ofertowe- dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego
      |___Zapytanie ofertowe- kompleksowa dostawa energii
      |___Zapytanie ofertowe- dostawa leków
|___Ogłoszenia
      |___Ogłoszenie o sprzedaży drzew- październik 2016r.
            |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            |___Ogłoszenie
      |___II Ogłoszenie o sprzedaży drzew
            |___Wybór najkorzystniejszej oferty
            |___Ogłoszenie
      |___Ogłoszenie o sprzedaży drzew
            |___Unieważnienie postępowania
            |___Ogłoszenie
|___Plan postępowań
      |___Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
|___
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
|___Zarządzenia i regulamin naboru
|___Ogłoszenie naboru
|___Wyniki postępowania naboru